1. Klient składając zamówienie w sklepie www.sklepmedyczny.com.pl  wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie klientów oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówienia. Klient podając nieprawdziwe dane osobowe ponosi za to odpowiedzialność.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z póżn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Polityka ochrony prywatności

  1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.
  2. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych Klienta w celu i zakresie potrzebnym do zrealizowania przez sklep zamówienia
  3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego jest Sprzedawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.